Flat Preloader Icon
loader image

ICRF

הקרן לחקר הסרטן ICRF היא קרן שתפקידה הוא גם להנגיש לציבור הרחב את התחום, וגם לחבר בין חוקרים מובילים לתורמים. כדיי לעשות את זה, יצאנו לפרויקט ובו צילום של 18 חוקרים ב-4 מוסדות מחקר שונים, ויצרנו מזה סדרה של סרטוני דמות לסושיאל, יחד עם סרטון קבוצתי שמיועד לתורמים.